Novinky

Cenník EK

Ceny za výkon emisných kontrol motorových vozidiel a súvisiacich služieb

Platné od 01. januára 2023

I. Pravidelné, opakované a zvláštne emisné kontroly

Výkon          

s DPH (20%)

1) Pravidelná EK. Vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1) so vznetovým alebo zážihovým motorom – palivo nafta, benzín 43,00 € 
1a) Opakovaná EK. Vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1) so vznetovým alebo zážihovým motorom – palivo nafta, benzín – Z nášho PEK 30,00 €
1b) Opakovaná EK. Vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1) so vznetovým alebo zážihovým motorom – palivo nafta, benzín – Z iného PEK 43,00 €
2) Pravidelná EK. Vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1) so vznetovým alebo zážihovým motorom – palivo nafta, benzín + Plyn 48,00 €
2a) Opakovaná EK. Vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1) so vznetovým alebo zážihovým motorom – palivo nafta, benzín + Plyn – Z nášho PEK 35,00 €
2b) Opakovaná EK. Vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1) so vznetovým alebo zážihovým motorom – palivo nafta, benzín + Plyn – Z iného PEK 48,00 €
3) Pravidelná EK. Vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t (T) + (M2, M3, N2, N3) so vznetovým motorom – palivo nafta  58,00 € 
3a) Opakovaná EK. Vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t (T) + (M2, M3, N2, N3) so vznetovým motorompalivo nafta –  Z nášho PEK 40,00 €
3b) Opakovaná EK. Vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t (T) + (M2, M3, N2, N3) so vznetovým motorompalivo nafta –  Z iného PEK 58,00 €
4) Vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t (T) + (M2, M3, N2, N3) so vznetovým motorom – palivo nafta + Plyn 75,00 €
5a) Nariadená EK § 61 zákona 106/2018 Z.z. pre vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4 a Tb 100,00 €
5b) Nariadená EK § 61 zákona 106/2018 Z.z pre vozidlá ostatných kategórií 50.00 €

 

II. Administratívne kontroly

Výkon              

s DPH (20%)

1) Administratívna kontrola 17,00 €  

+ V prípade mimoriadnych nákladov si vyhradzujeme právo úpravy cien