Novinky

Oprávnenie STK a EK

Spoločnosť ST.TE.KO vykonáva vo svojej prevádzke uvedené druhy TECHNICKÝCH KONTROL pre všetky kategórie vozidiel:

  • technické kontroly pravidelné,
  • technické kontroly zvláštne,
  • technické kontroly administratívne,
  • opakované technické kontroly.

Spoločnosť ST.TE.KO vykonáva vo svojej prevádzke uvedené druhy EMISNÝCH KONTROL pre všetky kategórie vozidiel:

  • emisné kontroly pravidelné,
  • emisné kontroly zvláštne,
  • emisné kontroly administratívne.

Druhy emisných kontrol:

  • so zážihovým motorom (palivo benzín) s nezdokonaleným emisným systémom (BEZKAT, NKAT),
  • so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom (RKAT),
  • so vznetovým motorom
ek