Novinky

Cenník TK

Ceny za výkon kontrol technického stavu motorových, prípojných vozidiel a súvisiace služby

Platné od 01. januára 2023

I. Pravidelné, opakované a zvláštne kontroly technického stavu vozidiel v plnom rozsahu Výkon s DPH (20%)
1) Osobné, nákladné a trojkolesové motorové vozidlá – motocykle trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1, L4 L7 a LS), so zážihovým, vznetovým motorom, hybridné alebo trakčným elektromotorom 46,00 €  
1a) Dvojkolesové motorové vozidlá – motocykle dvojkolesové, dvojkolesové s postranným vozíkom, s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t  (L2 L3 ), so zážihovým, vznetovým motorom, hybridné alebo trakčným elektromotorom 40,00 €  
2) Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1), trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá nad 50 cm3 a 50 km/h, (L3 – L7), ak sú vybavené zariadením na pohon plynom, hybrid 50,00 €  
3)

Uznanie typového, národ. schválenia ES – Doplnenie technických údajov

do 3,5 t ( účtuje sa k cene pravidelnej kontroly)

15,00 €  
3a)

Uznanie typového, národ. schválenia ES – Doplnenie technických údajov

nad 3,5 t ( účtuje sa k cene pravidelnej kontroly) M1, M2, M3, N2, N3, C, O3, O4, R2 R4, T1 – T5, PS

30,00 €
4) Nákladné a špeciálne motorové vozidlá, ťahače, autobusy a  s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t (N2, N3, M2, M3), ak sú vybavené zariadením na pohon plynom – 2 nápravy 90,00 €  
5) Prípojné vozidlá  (O2 ) – 2 nápravy

34,00 € 

 

6) Nákladné a špeciálne motorové vozidlá, ťahače a autobusy s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t (N2, N3, M1, M2, M3) + PS2 nápravy 80,00 €  
7) Prípojné vozidlá (O3Oa R1 R4) – 2 nápravy 58,00 €  
8) Traktory  (T1 T5,)  – 2 nápravy 64,00 €  
9) Príplatok za každú ďalšiu nápravu 15,00 €
10a) Nariadená TK § 61 zákona 106/2018 Z.z  pre vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4 a Tb 200,00 €
10b) Nariadená TK § 61 zákona 106/2018 Z.z  pre vozidlá ostatných kategórií 100,00 €

+ V prípade mimoriadnych nákladov si vyhradzujeme právo úpravy cien

 

II.

 

Opakované a zvláštne kontroly technického stavu vozidiel v čiastočnom rozsahu Výkon s DPH (20%)
1) M1, N1, L1 – L7, LS, O2  – Z inej STK – 2 nápravy 46,00 €
2) M1, N1, L1 L7, LS, O1, O – Z našej STK 20,00 € 
3) M1, N1, L1 L7, LS, O2  ( Ak je súčasťou kontrola bŕzd ) –  Z našej STK2 nápravy  30,00 € 
4) M1 ( nad 3,5 t ), M2, M3, N2, N3, C, O3, O4, R2 R4, T1 – T5, PS Z našej STK 35,00 €  
5) M2, M3, N2, N3, C, O3, O4, R2R4, T1 – T5, PS ( Ak je súčasťou kontrola bŕzd ) – Z našej STK  – 2 nápravy 50,00 € 
6)

M2, M3, N2, N3, C, O3, O4, R2R4, T1 – T5, PS –  Z inej STK

– 2 nápravy

80,00 €

 

III. Administratívne kontroly technického stavu vozidiel Výkon s DPH (20%)
1) Administratívna kontrola ( L, M1, N1, O1, O2 ) 17,00 €
2) Administratívna kontrola (M2, M3, N2, N3, C, O3, O4, R2R4, T1 – T5, PS) 25,00 € 

 

IV. Súvisiace služby Výkon               s DPH (20%)
1) Opis protokolu 5,00 €
2) Kontrola brzdovej kvapaliny a zmeranie bodu varu 5,00 € 
3) Kontrolné meranie EK alebo TK bez vydania protokolu ( Pred kontrola ) 12,00 € 
4) Kontrola meranie bŕzd a emisií  ( bez protokolu ) 17,00 € 
5) Kontrola a nastavenie svetlometov ( á 1 minúta ) 0,75 € 
6) Sťažené podmienky pri TK zo strany zákazníka ( á 1 minúta ) 0,75 € 

+ V prípade mimoriadnych nákladov si vyhradzujeme právo úpravy cien